Mobile menu
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Освіта, назва ВУЗу (повна), спеціальність та кваліфікація за дипломом Категорія , звання Нагороди  Пед. стаж станом на 01.09.2017
з/п
1 Ніцу  Директор вища, Київськ.держ.пед Вища. вчитель- методист Грамота РУО, Грамота Департаментуосвіти і науки,Грамота  МОНУ, відмінник освіти України 28 р.8 м.
Юрій  вч. поч. кл. .унів.  .ім.Драгом 1995
Георгійович   вч. поч. кл.
2 Федорченко Заст. з НВР вища, Київськ.держ.універ Вища, старший вчитель Грамота РУО, Грамота МОНУ, Подяка ГУОН,відмінник освіти України 26р.
Алла  вч.матем. ім.Шевченка,
Миколаївна   1991
    вч. матем.
3 Прецуленко  Заст. з НВР вища, Київськ.держ.пед Вища, старший вчитель Грамота РУО, Грамота ГУОН, Подяка ГУОН 27 р.4м
Олена  вч.поч. кл. .унів.  імДрагом 1998
Михайлівна   вч. поч. кл.
4 Куранова  Заст. з НВР , вища, Київськ.нац.універ., I категорія   15р.8м
Ірина  вч.матем., ім.Шевченка,
Олександрівна інформатики 2001
    вч. математики
5 Гаранська  Заст. з ВР вища, Київськ. держ.пед.унів. II категорія Грамота РУО, 14р.4м
Ірина   вч .труд.навч ім.Драгом 2008
Михайлівна   вч.  труд.навч
6 Мамеліна  Заст. з НВР вища, Київський держ.пед.унів. I категорія   20р.
Ірина  вч. укр. Драгом ,1997,вч. укр.мови, літер.
Василівна мови,літер.  
7 Самойлович  вч. укр.мови вища, Київськ. держ.пед.інстит ім.Горького,1987 Вища. вчитель- методист Грамота РУО, відмінник освіти України 31р.
Тетяна  літер. вч. укр.мови,літ
Петрівна    
8 Науменко  вч. укр.мови вища,Черкаськ. держ.пед.інст., Вища, старший вчитель Грамота РУО, Грамота ГУОН відмінник освіти України 37р.
Варвара  літер. 1981вч. укр.мови,
Миколаївна   літер.
9 Форкош вч. укр..мови вища, Київськ. держ.пед.інстит .ім.Горького, 1988 Вища Грамота РУО, 29р.5м.
Антоніна літер. вч. укр..мови,
Миколаївна   літер.
10 Самкова  вч. вища, Київськ. держ.пед.унів II категорія   7р.
Оксана  зар. ім..Драгом. 1995
Михайлівна  літер. вч.  укр..мови
    літер.,заруб.літ.
11 Редька  вч. вища,Житом. Вища Грамота РУО, 19р.
Леся  укр.мови держ.пед.унів.,
 Миколаївна літер. 1998
    вч.  укр..мови
    літер.,заруб.літ.
12 Дубасова  вч. вища, Київськ. держ.пед.унів.ім. I категорія   15р.
Ірина  укр.мови Драгом 2002
Миколаївна літер. вч.  укр..мови,
    літер.,заруб.літ.
13 Краснов  вч. матем. вища, Вища. вчитель- методист старший вчитель відмінник освіти України 40р.
Роман  Київськ. держ.пед.інстит ім.Горького,1979
Дмитрович вч. матем.
14 Приходько  вч. матем. вища, Вища Грамота ГУОН , відмінник освіти України 41р.
Валентина  Київськ. держ.пед.інстит ім.Горького,1977
Григорівна вч. матем.
15 Мазур  вч.економіки, інформат. вища, Вища Грамота РУО, 14р.
Наталія Дрогобицький держ.пед.унів.
Іванівна  ім.Франка
  2003 вч.економіки. інформатики
16 Шеремет  вч.інформатики Вища,Київський нац.. трансп.унів. Спеціаліст  
Дмитро  2017,аналітик комп.систем
Сергійович  
17 Лівандовська  вч.фізики вища, Київськ.нац.універ., ім.Шевченка, Спеціаліст   4р.
Ольга 2004
 Володимирівна вч. фізики
18 Діюк  вч. вища, Київськ. держ.пед.інстит ім.Горького,1976 Вища, старший вчитель,вивчите-методист Грамота РУО, ,грамота ГУОН, відмінник освіти України 46р.
Людмила  історії вч. історії
Петрівна    
19 Давиденко  вч. вища, Київськ. держ.пед.інстит ім.Горького, 1972 Вища  Грамота РУО, ,грамота ГУОН 42р.
Ольга історії вч. історії
Володимирівна    
20 Матвійчук  вч.історії вища, Київськ. держ.пед.універс. Драгоман 2007 I категорія   11р.
Андрій  вч.історії
Станіславович  
21 Молчанова вч. МСП с-спец Київське медичне училищ 1 Спеціаліст Грамота РУО, 23р.
Ірина  медсестра
Михайлівна  
22 Золотухін  вч. Захист Вітчизни вища,Київський політ.інстит.,1981 Спеціаліст   39р.
Ігор  незак.Київськ.нац.пед.універс.ім Драгом.вч. труд.навч.
Кімович  
23 Костенко  вч. англ. Пед..коледж при Київськ.держ.унів 2002р. ,вч. англ.мови, МАУП, 2005р.економіст I категорія   14р.8м.
Юлія мови 
 Миколаївна  
24 Третьяк  вч. англ. вища, Ніжинський держ.пед.унів.2006 I категорія   14р.9м
Тетяна мови вч. англ. мови
 Дмитрівна    
25 Кунова вч. англ. вища, Ніжинський держ.пед.унів.2006 Вища Грамота РУО, 18р6м
Оксана  мови вч. англ. мови
Валеріївна    
26 Колокольцева  вч. англ. вища,держ.пед.унів. II категорія   10р.11м
Вікторія  мови м.Кам.Подільсь
Віталіївна   кий,2003р.
    вч укр.мови,заруб.літ,,англ.мови
27 Матвієнко  вч. англ. вища, Київськ.нац.пед. II категорія   15р.10м
Наталія  мови унів.ім. Драгоманова 2007,
Анатоліївна   вч анг.,нім мови
28 Лебедєва  вч. англ. мови вища,Херсонськ. держ.пед.унів., I категорія Грамота РУО, 13р.4м
Ольга 1997,вч.англ.мов
 Іллівна  
29 Сененкова    вища,Ленінгр.пед.уч. I категорія   11р.5м
Любов вч поч. класів, ім.Некрасова 1991
 Миколаївна   вч поч. класів,Київськ.нац.
    екон.унів.,2005
    економіст
30 Діска  вч. вища, Київськ.нац.універсім. Шевченка 2007 I категорія Грамота РУО, 10р.
Ксенія  біології вч. біології
Олегівна    
31 Матвійчук  вч. хімії вища, Київськ.держ.пед. Вища Грамота ГУОН, відмінник освіти України 39р.5м
Лідія  біології інстит.ім. Драгом., 1978
Миколаївна   вч. хімії, біології
32 Привал вч. географії вища, Київськ.нац. пед..унів  імДрагом 2002 Вища   17р.
Олена  вч. географії
Олександрівна  
33 Торак  викл.труд.навч вища, Київськ.нац. пед..унів  імДрагом2013,педаг.вищ.школи Спеціаліст   2р.
Альона
Василівна
34 Загорний вч. труд. вища, Моск.технол.інститут, 1971 Вища. вчитель- методист,   51р.
Володимир Костянтинович навч. інж. механік Засл.вчитель України
35 Старжинська  вч.образ. вища Київськ. пед.. унів ім. Грінченка2002 Вища    24р.
Ганна  мистец.. вч.образ.мист.
Іванівна    
36 Курінна вч. музики Вища. Київськ.нац. пед..унів  ім..Драгом,2015р вч. музики II категорія   7р.
Катерина Володимирівна
37 Федорченко  вч.фіз. вища, Київськ.держ.інст. Вища. вчитель- методист, старший вчитель Грамота РУО, грамота ГУОН,Подяка КМДА 14р.
Руслан культ. фіз.культ.
Вікторович   вч.фіз. культ
38 Зубкова вч.фіз. вища, Київськ.держ.інст. Вища. вчитель- методист Грамота РУО, Грамота ГУОН, Подяка КМДА, Подяка ГУОН 30р.
Людмила культ. фіз.культ.
Юріївна   1989 вч. фіз.
    культ.
39 Мельник вч.фіз.  нез.вища, Київськ.пед..унів..ім.Б.Грінченка Спеціаліст   2р.
Артем  культ. вч. фіз.культ
Олексангдрович    
40 Деоніщенко  Керівник гуртка вища, КДПУ Спеціаліст   5р10м
Володимир  Драгом 2012
Миколайович  вч фізкульт.
41 Виборнова  інстр.з фізкульт вища, Сімфероп.держ.унів.ім.Фрунзе.1985,вч.фіз.вих. Спеціаліст   16р.
Тетяна 
Юріївна
42 Люльчук вч. поч. класів вища, Уманс.пед.інст. Вища, старший вчитель відмінник освіти України 49р
Олександра  1969
Петрівна  вч. матем.
43 Середа  вч.матем., Вища, Криворізький нац..універс. 2012р.вч. матем.,інформатики II категорія   5р1м
Олена  інформатики
Олександрівна  
44 Ковальчук вч. вища Київськ.пед.унів.ім...Горького 1981 Вища, старший вчитель Грамота РУО, Грамота ГУОН 36р4м
Алла поч. кл. вч. поч. кл.
Вікторівна    
45 Мельник вч. вища.Хмельницька гуманіст.-педагог. академія,2015р. Спеціаліст   2р1м
Катерина поч. кл
Михайлівна  
46 Хоньків вч. поч. класів вища, Київськ.пед.унів. ім..Горького 1987 Вища, старший вчитель Грамота РУО, 33р.4м
Ірина  вч. поч. класів
Віталіївна  
   
47 Кузьміна вч.поч. сер.спец. ,пед уч. Спеціаліст,старший вчитель Грамота МОНУ 42р.
Любов кл. 1976 вч.поч. кл.
Дмитрівна    
48 Дмитренко  вч.поч. вища, Київськ.держ.пед II категорія   4р6м
Діана  кл. .унів.  ім. Драгом
Володимирівна   2014 вч.поч. кл.
49 Порало вч.поч. вища, Уманс. Вища. вчитель- методист, старший вчитель Грамота РУО, грамота ГУОН, грамота МОНУ, Подяка ГУОН 46р
Ніна кл. пед.інс 1978
Іванівна   вч.поч. кл.
50 Люльчук  вч.поч. вища Київськ.держ.пед II категорія   19р9м
Алла  кл. .унів.  імДрагом
Миколаївна   1991 вч.поч. кл.
51 Білоус вч.поч. вища Київськ.держ.пед Вища Грамота РУО, 20р3м
Людмила Олександрівна кл. .унів.  імДрагом
    2004 вч.поч. кл.
52 Король вч.поч.кл. вища Київськ.пед.унів.  ім. Грінченка ,2008 I категорія   27р4м
Людмила  вч.поч. кл.
Сергіївна  
53 Шостак вч.поч.кл. вища Київськ.держ.пед Вища Грамота РУО, 23р
Віра .унів.  імДрагом 1998
Миколаївна вч.поч.кл.
54 Мазніченко  вихователь гпд вища, Київськ.держ.пед I категорія Грамота РУО, 15р6р.
Світлана  вч.поч.кл. .унів.  імДрагом 2004, вч.поч. кл.
Вікторівна    
55 Соломянюк  вихователь гпд вища Моск.пед.унів. II категорія   5р6р.
Майя вч.поч.кл.  1995
Анатоліївна   вч.поч. кл.
56 Давиденко  вихователь гпд вища Київськ.держ.пед II категорія   5р.6м
Зоя  вч.поч.кл .унів.  імДрагом 2002
Володимирівна   вч. укр..мови.
57 Бойко  вихователь гпд вища,Київський нац..унів.ім.Шевченка, 2010, психолог Спеціаліст   8р.
Ірина 
Петрівна
58 Гоцуляк  вихователь гпд вища, Київськ.держ.пед II категорія   16р.
Ірина  .унів.  імДрагом 2002
Миколаївна вч. укр..мови.
59 Глущенко  вч.укр.мов, літ. вища, Уманс. I категорія   20
Світлана  пед.інс
Іванівна 1995
  вч.укр.мови, літ.
60 Вецало  Вч.біології Вінницький ДПУім М.Коцюбинського,2017р,бакалавр.,вч.географії Спеціаліст   -
Юлія 
Анатоліївна
61 Сирцова вч.поч.кл,  вища, Слов’янський держ.пед.унів. Спеціаліст   6р10м
Наталія  1996вч. поч. кл., укр.мови, літер.
Миколаївна  
62 Зубань вч поч. класів, вища, Київськ.держ.пед Вища Грамота РУО, відмінник освіти України 42р
Ольга  інстит ім..Горького 1983
Павлівна вч. поч. кл.
63 Орєхова вч.іноз мови вища Мінський держ.пед.інст. I категорія   45р
 Лариса 1964 вч.іноз мови
 Іванівна  
   
64 Твардовська  психолог вища, Київський держ.пед.інстит.ім..Горького 1986,Київськ.держ.універс.ім..Шевченка 1992вч. історії, I категорія Грамота РУО, 25р10м
Марія 
Володимирівна
65 Бенедіктова соц. педагог вища II категорія Грамота РУО, 10р9м
Анжела Ніж. держ.пед.унів.
Михайлівна 2010
  соц. педагог
66 Кузнєцова  пед-органїзатор вища, Київський держ.пед.унів.ім. Спеціаліст   14р
Алла  Драгом 1997,логопед
Миколаївна  
67 Олексієнко  пед-організатор .вища, Київськ.пед.унів. ім. Грінченка 2008 Спеціаліст   4р.2м.
Надія  Вч.поч класів
Борисівна   
68 Файзуліна  бібліотекар с/спец. I категорія Грамота РУО, 11р3м
Ніна бібліотечна справа
Іванівна  
69 Гусєв  керівник гуртка вища, Київський держ.пед.інстит.ім..Горького,   Грамота МОНУ 42р
Олексій 1974
Олександрович вч рос.мови
70 Боримська  пед-організатор вища,Київськ.пед. Спеціаліст    8р2м
Марина унів. ім. Грінченка 2008,викл.соц.педаг
Олександрівна  
71 Шибанова  вч.матем., вища Київськ.держ.пед II категорія  
Альона інформатики .унів.  імДрагомм,2016р.
Андріївна    
72 Логощук вч музики Бакалавр.Нац.музична акад..ім П.Чайковського, спец. З  муз.мист.2016 Спеціаліст   1р9м
Наталія
Іванівна
73 Форкош  Керівник гуртка Студентка     4р9м
Маргарита
Вадимівна