Mobile menu

Консультація 1

Середа, 14 лютого 2018 00:00 Written by
 

   Фонд «Освіта ХХІ сторіччя» (далі «Фонд») керуючись вимогами пункту 3 статті 17 Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі «Закон») оприлюднює річні звіти своєї діяльності. Згідно Закону, там мова йде тільки про структуру та розмір доходів і витрат. Але, Фонд йде на зустріч побажанням благодійників і до звітів додає довідкову інформацію у вигляді залишків коштів у банку на початок та кінець року. Слід зауважити, що ця інформація взагалі не відноситься до звітної, і до того ж має опосередкований зв’язок із річними витратами та доходами зазначеними у звіті. Тобто (якщо у когось виникне бажання), узяти залишок на початок, до нього додати надходження за рік, потім від цього відняти витрати за рік, то буде очікування, що результат дорівнюватиме залишку на кінець року. Умовно, такі дії можна назвати «правилом гаманця». Але, як правило, виявляється, що результати не співпадатимуть. Справа в тім, що залишки на рахунках на 01 січня та 31 грудня одного року відповідають дійсності, а от, наприклад, не всі витрати коштів із рахунку є витратами у тому розумінні, у якому усі звикли розуміти. Так як, в процесі роботи Фонду відбувається поточна операційна діяльність та її бухгалтерський облік. Тому, за відповідними правилами цього обліку, фактичними витратами вважаються тільки ті витрати, які підтверджені фактом здійснення благодійної діяльності, тобто відповідними документами (наприклад актом-передачі, то що). Іншими словами, факт оплати із рахунка за щось (товар, послугу, роботу), ще не є витратою, поки це щось не буде отримано фактично і обов’язково потім  передано безоплатно школі. А, тим більше, коли цей перехідний період співпадає із кінцем року і початком наступного (а це, як правило відбувається завжди), то і пробувати застосовувати «правило гаманця» тут не має ні якого сенсу.

 Для прикладу можна навести наступні поточні операційні дії:

 1)      Товар чи послуга оплачені в кінці року, а отримані та передані школі вже на початку  наступного року. Вартість цих товарів стане фактичною витратою для Фонду тільки із дати підписання акту-передачі школі.

 2)      Фонд оплатив у кінці року періодичні видання для вчителів, ці видання будуть надходити до школи на протязі наступного року, тому тільки через рік, коли прийде останнє періодичне видання, згідно акту-передачі усі комплекти журналів будуть передані у шкільну бібліотеку, а їх вартість тільки тоді стане фактичною витратою Фонду.

 3)      Це ж стосується і зарплати за грудень, бо фактичними витратами Фонду вона становиться у тому місяці коли нарахована, а сама виплата може відбутись тільки на початку наступного року.

 4)      Більше того, правила бухгалтерського обліку впливають і на розбіжності між звітом Фонду та звітом школи про отримані позабюджетні надходження. Наприклад, у шкільному звіті за 2017 рік зазначено, що школа отримала послуги охорони включно по грудень місяць, а у звіті Фонду до витрат попали ці послуги включно по листопад. Це пов’язано із тим, що школа фактично отримала послугу з охорони за грудень місяць і відповідно був підписаний акт робіт у кінці грудня. Фонд із своєї сторони, отримавши клопотання від школи і рахунок на оплату, оплатив цю послугу вже на початку 2018 року і для Фонду, у даному випадку, фактичною витратою вважається момент оплати. А це значить, що послуга охорони за грудень попаде у витрати Фонду тільки за 2018 рік.

 5)      Можна наводити і інші приклади.

   ВИСНОВОК: Довідкова інформація про стан рахунку на кінець та початок року взагалі не є звітною інформацією, вона може формувати лише приблизне уявлення. І тільки на запит адміністрації школи, Фонд робить окремий розрахунок згідно бухгалтерського обліку і надає перераховані дані, які відповідають тому, в межах яких коштів Фонд може надати за необхідності благодійну допомогу школі. Головне, що треба завжди пам’ятати, це те, що із поточного рахунку кошти просто так ні куди подітися не можуть. Це означає, що усі добровільні пожертвування, які надійшли у Фонд обов’язково підуть на благодійну допомогу школі, крім тих коштів, що згідно Закону Фонд має право витратити на своє утримання (адміністративні витрати).