Mobile menu

«Росток» (2)

Програма «Росток»

Вівторок, 07 березня 2017 00:00 Written by

 

Мета. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання учнів початкової школи.

Основні завдання проекту:

– підвищення рівня фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції;

– гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих у науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи.

Нормативно-правове забезпечення.

Дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, технологій та методів навчання і виховання дітей за науково-педагогічним проектом “Росток” проводиться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005р. №62 “Про розвиток науково-педагогічного проекту «Росток» в Україні”, від 31.01.2005р №63″Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті “Росток” і від 05.06.2006 №430 “Про затвердження типових навчальних планів для навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток».

Основою даного проекту є інтегративно-діяльнісний підхід до формування інноваційного мислення учня і вчителя.

Основна задача даної програми полягає не просто в передачі учням набору готових знань, а в такому розвитку особистості дитини, яке дозволяло б йому самостійно їх здобувати.

     Учні навчаються за посібниками Петерсон Л.Г (Математика), Кальчук М.І, Кучинський М.В. (Українська мова) - це спеціальні посібники, не схожі на звичайні, бо діти можуть в них і малювати, і вирішувати задачі, виконувати вправи, граючись-навчатися.

     Докорінно відрізняється і технологія викладання. Вчитель дає учням не готові знання, а допомагає побачити проблему і самостійно вирішити її.

 

Тижневе навантаження на учня: навчання грамоти – 8 год., математика – 4 год., природознавство – 2 год., англійська мова – 2 год., трудове навчання – 1 год., образотворче мистецтво – 1 год., музика – 1 год., основи здоров´я – 1 год., фізична культура – 3 год. 

Інноваційна програма «Росток»

Понеділок, 31 жовтня 2016 00:00 Written by

Інноваційна програма «Росток»

 

Мета. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання.