Mobile menu

початкова школа (3)

Традиційні технології навчання

Вівторок, 07 березня 2017 00:00 Written by

Зміст роботи вирізняється практичним поєднанням класичних та сучасних технологій навчання, їх практичною спрямованістю.

Створення обстановки співпраці, колективного співпереживання, відносин взаємодопомоги, відповідальності за самостійне рішення сприяє формуванню загальнолюдських якостей у дітей.      

Основними завданнями є:

-          всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів: бажання і вміння  вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку.;

-          засвоєння дитиною інтелектуальних технік, які є складовими культури і невід’ємною частиною змісту освіти;

-          неухильне дотримання здоров’язберігаючої педагогіки, як  безальтернативної іншим педагогічним системам і підходам;

-          формування ключових та предметних компетентностей учня;

-          виховання суспільно активної особистості, патріота

 

Тижневе навантаження на учня: навчання грамоти – 8 год., математика – 4 год., природознавство – 2 год., англійська мова – 2 год., трудове навчання – 1 год., образотворче мистецтво – 1 год., музика – 1 год., основи здоров´я – 1 год., фізична культура – 3 год. 

1.     Опитувальник для визначення шкільної мотивації (бесіда про бажання дитини навчатися у школі).

2.     Діагностика короткотривалої пам´яті (як швидко дитина може запам´ятати віршований текст).

3.     Рівень сформованості мислення (уміння дітей узагальнювати предмети).

4.     Рівень сформованості просторового мислення (аналіз малюнків).

5.     Діагностика довготривалої пам´яті (відтворення вивченого віршованого тексту із завдання 2).

6.     Визначення рівня сформованості навичок читання (знання букв, вміння читати).

7.     Аналіз точності зорового сприймання.

8.     Перевірка сформованості уміння переказати текст (переказування казки, яку прочитає вчитель, відповіді на запитання за змістом).

9.     Визначення рівня сформованості обчислювальних навичок (уміння рахувати, показувати цифри).

 

 

Результати співбесіди повідомляються батькам у день її проведення

Проект «Інтелект України»

Вівторок, 07 березня 2017 00:00 Written by

У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють: розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики. Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу. Вільно спілкуватися іноземними мовами.

Сформувати первинні уявлення про геграфічні, фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння географії, хімії, біології, фізики (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»). Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаймося разом»).

Науково-педагогічний проект "Інтелект України" реалізується у початковій школі на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. До проекту пропонується власний навчально - методичний комплект (підручники – зошити з друкованою основою, посібники для вчителя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами).

Основні правила проекту: дитина може бути успішною і має бути успішною у школі; дитині має бути цікаво на уроках; дитині має бути комфортно в класі.   Проект допомагає виявити і повністю реалізувати творчий потенціал академічно обдарованої дитини.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: “Навчаємося разом”, на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет “Еврика”, де учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

 

Тижневе навантаження на учня: українська мова – 3,5 год., читання – 3,5 год., іноземна мова – 3 год., математика – 4 год., людина і світ – 2 год., навчаємося разом – 2 год., мистецтво – 1 год., трудове навчання – 0,5 год., основи здоров’я – 0,5 год., фізична культура – 3 год.